The Green Way

43R Hồ Văn Huê
0818683113

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI The Green Way

ĐIỀU 1: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • The Green Way là Mạng xã hội thuộc quyền sở hữu của The Green Way. Mọi quy định, điều khoản dẫn chiếu đến The Green Way được hiểu là dẫn chiếu đến quyền, nghĩa vụ của The Green Way.
 • Người Dùng là cá nhân, tổ chức đăng ký sử dụng Mạng xã hội The Green Way hợp pháp và theo các quy trình được The Green Way đưa ra;
 • Thông Tin Cá Nhân bao gồm: Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân, Số điện thoại, Địa chỉ hộp thư điện tử, Địa chỉ, Tài khoản ngân hàng và các thông tin khác gắn liền mang đặc tính riêng biệt với mỗi Người Dùng.
 • Để sử dụng Mạng xã hội The Green Way, người đăng ký cần cung cấp đầy đủ thông tin bao gồm Họ Tên, Ngày tháng năm sinh, Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân, Số điện thoại và những thông tin khác tùy vào mục đích, nhu cầu sử dụng các dịch vụ của The Green Way của Người Dùng. Người Dùng tự chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác đối với các thông tin cung cấp cho The Green Way. Người đăng ký được nhận mã để kích hoạt tài khoản thông qua tin nhắn SMS từ The Green Way. Trường hợp Người Dùng chưa đủ 14 tuổi hoặc chưa có Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân, người giám hộ hợp pháp có trách nhiệm đăng ký thông tin cá nhân của người giám hộ và thực hiện giám sát việc sử dụng mạng xã hội Aziabai của người được giám hộ.
 • Người Dùng nên sử dụng mật khẩu có tính bảo mật cao và có trách nhiệm bảo vệ an toàn thông tin mật khẩu của mình.
 • Việc cá nhân, tổ chức đăng ký sử dụng Mạng xã hội The Green Way được xem là cá nhân, tổ chức đó đã đọc và đồng ý các điều khoản sử dụng được The Green Way đưa ra theo đây. Cá nhân, tổ chức vui lòng không truy cập và sử dụng các dịch vụ của The Green Way, tải ứng dụng The Green Way hoặc tiến hành gỡ bỏ ứng dụng The Green Way trên các nền tảng nếu không đồng ý với các điều khoản này.
 • Trường hợp pháp luật có thay đổi dẫn đến những quy định tại Điều khoản sử dụng này không còn phù hợp và The Green Way chưa kịp tiến hành điều chỉnh, các quy định mới của pháp luật thay đổi được áp dụng, các điều khoản còn lại giữ nguyên hiệu lực.

ĐIỀU 2: DỊCH VỤ CỦA The Green Way

 • The Green Way là mạng xã hội cung cấp dịch vụ chia sẻ hình ảnh, video, tin tức, liên kết, công cụ tìm kiếm, Chat OTT và các tính năng hỗ trợ kinh doanh.
 • The Green Way cung cấp công cụ sản xuất nội dung trên Trang cá nhân, Trang doanh nghiệp và đăng tải nội dung trên Tường tin chung, Tường tin doanh nghiệp hoặc Tường tin cá nhân.
 • The Green Way được xây dựng phát triển để sử dụng trên nền tảng website, hệ điều hành Androi và iOS. Khi có thay đổi, bổ sung các tính năng, The Green Way sẽ thông báo đến Người Dùng để tiến hành cập nhật phiên bản mới. Điều này không ràng buộc trách nhiệm thông báo hay lấy ý kiến Người Dùng khi tiến hành nâng cấp, thay đổi các tính năng, giao diện của The Green Way.

ĐIỀU 3: NHỮNG NỘI DUNG CẤM TRAO ĐỔI, CHIA SẺ TRÊN The Green Way

Người Dùng không được phép đăng tải, chia sẻ, lợi dụng việc cung cấp, sử dụng mạng xã hội The Green Way và thông tin trên The Green Way để thực hiện các hành vi bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên The Green Way nhằm mục đích chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mẫu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc; tuyệt đối không bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.
 • Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; tuyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.
 • Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sau sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 • Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên The Green Way.
 • Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên khác trên The Green Way;
 • Tạo đường dẫn trái phép đối với đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, virus máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin để tạo lập công cụ tấn công trên internet.
 • Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng các thiết bị, phần mềm, các phương tiện phương thức bất kì để thực hiện các hành vi gỡ bỏ, thay đổi, thu thập, phá hoại nội dung, thông tin của Người Dùng khác trên The Green Way.
 • Các hành vi tổn hại đến uy tín, thương hiệu, tài sản của The Green Way.
 • Nghiêm cấm mọi hành vi mạo nhận hay cố ý làm người khác tưởng lầm mình là một người khác trên Mạng xã hội The Green Way.
 • Không được gửi lên The Green Way bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội.
 • Nghiêm cấm những nội dung miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, bạo lực, giết người rùng rợn; đăng, phát các hình ảnh phản cảm, thiếu tính nhân văn; cung cấp nội dung, hình ảnh, tranh khỏa thân có tính chất kích dâm, thiếu thẩm mỹ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam.
 • Nghiêm cấm tuyên truyền những thông điệp mang tính quảng cáo, mời gọi, quảng bá cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc nào có mục đích thương mại mà người dùng không mong muốn; vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người có quyền hợp pháp.
 • Không được gửi hoặc truyền tải bất kỳ thông tin nào không thuộc quyền sở hữu của người sử dụng trừ khi đó là các thông tin được cung cấp miễn phí.
 • Nghiêm cấm việc gửi bất kỳ thông tin nào có chứa các loại virus, trojan, bọ hay các thành phần gây nguy hại đến hệ thống The Green Way, máy tính, mạng Internet và các thông tin bảo mật của chúng tôi và/hoặc của các thành viên trên The Green Way.
 • Không được sử dụng, cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật hiện hành.
 • Không được xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và/hoặc bất kỳ dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép, nghiêm cấm các hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến nhà cung cấp dịch vụ và các thành viên của The Green Way.
 • Không được phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác, đưa ra tuyên bố hoặc đại diện cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà người sử dụng không được uỷ quyền phát ngôn hoặc nhằm mục đích trục lợi cá nhân gây sự nhầm lẫn đối với những thành viên cùng tham gia mạng xã hội The Green Way.
 • Không được tạo ra các thông tin giả mạo cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác; thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khác. Nghiêm cấm thực hiện các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác, hoặc không bắt nạt, hăm dọa hoặc quấy rối bất kỳ người dùng nào khác sử dụng Mạng xã hội The Green Way.
 • Không được truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.
 • Không đăng các giao tiếp thương mại trái phép (như spam) trên The Green Way.
 • Không làm bất kỳ điều gì có thể làm vô hiệu, quá tải hoặc ảnh hưởng đến hoạt động đúng cách hay diện mạo của The Green Way, như tấn công từ chối dịch vụ (DDOS) hoặc can thiệp vào kết xuất trang hay chức năng khác của The Green Way.
 • Không tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
 • Không đăng giấy tờ nhận dạng hoặc thông tin tài chính riêng tư của chính Người Dùng hay bất kỳ ai lên The Green Way.

ĐIỀU 4: CƠ CHẾ XỬ LÝ VI PHẠM

The Green Way toàn quyền thực hiện các biện pháp và chế tài xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và Điều khoản sử dụng này (“hành vi vi phạm”) mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Gỡ bỏ bài viết, bình luận, chia sẻ, link liên kết có dấu hiệu vi phạm;
 • Khóa tính năng bình luận, chia sẻ, gắn link liên kết của tài khoản có hành vi vi phạm;
 • Khóa tài khoản vi phạm trong thời hạn xác định hoặc vĩnh viễn tùy vào mức độ vi phạm mà The Green Way đánh giá;
 • Áp dụng các chế tài khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG

 • Người Dùng có quyền sử dụng dịch vụ, trải nghiệm các tính năng do The Green Way cung cấp không vi phạm quy định pháp luật và quy định tại Điều khoản sử dụng này.
 • Người Dùng toàn quyền sử dụng tên miền do mình làm chủ sở hữu và chịu trách nhiệm đối với các vấn đề phát sinh từ việc quản lý và sử dụng tên miền của mình.
 • Đề nghị The Green Way gỡ bỏ các thông tin, hình ảnh, video, liên kết hay bất kỳ nội dung được đăng tải bằng các hình thức khác liên quan đến chính Người Dùng không đúng sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, tài sản của người đó. Người Dùng có đề nghị gỡ bỏ có trách nhiệm chứng minh nội dung được đăng tải là vi phạm và chịu trách nhiệm đối với đề nghị của mình.
 • Thông báo về các lỗi tính năng, sự cố liên quan đến kỹ thuật, các hành vi xâm phạm quyền riêng tư trong quá trình sử dụng The Green Way và được hỗ trợ giải quyết, khắc phục lỗi, sự cố kịp thời để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho Người Dùng trên The Green Way.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định được The Green Way đưa ra khi sử dụng Mạng xã hội The Green Way.
 • Nghiêm túc thực hiện các chỉ dẫn, hướng dẫn của The Green Way khi có yêu cầu nhằm mục đích hoàn thiện hơn nền tảng sử dụng và cải thiện các tính năng và/hoặc các mục đích cải thiện, khắc phục, phát triển nền tảng khác của The Green Way.
 • Hợp tác và trung thực trong việc cung cấp thông tin khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động điều tra, hoặc các công tác thống kê, hoặc các công việc phù hợp khác theo qui định của pháp luật.
 • Thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản phí phải trả theo dịch vụ mà Người Dùng lựa chọn sử dụng trên The Green Way nếu có.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA The Green Way

 • The Green Way có toàn quyền thực hiện mà không cần thông báo đến Người Dùng bao gồm nhưng không giới hạn việc:
  • Thay đổi, bổ sung, xóa bỏ các nội dung giao diện, tính năng của nền tảng mạng xã hội The Green Way.
  • Áp dụng các chế tài, hình phạt đối với các hành vi vi phạm của Người Dùng.
  • Thay đổi, bổ sung nội dung của Điều khoản sử dụng này. Việc Người Dùng vẫn tiếp tục sử dụng The Green Way sau khi có thay đổi nội dung Điều khoản sử dụng được hiểu là Người Dùng đồng ý với các nội dung được thay đổi.
  • Từ chối xuất bản, loại bỏ hoặc ngăn truy cập tới bất kỳ nội dung nào mà người sử dụng đã cung cấp trên The Green Way vào bất cứ lúc nào, với bất cứ lý do nào.
 • The Green Way có quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia. Theo đó, The Green Way có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết, nội dung chia sẻ xuất hiện hay không xuất hiện trên nền tảng The Green Way.
 • The Green Way có quyền không xác thực bất cứ một vấn đề, biến cố hoặc sự kiện nào bên thứ ba.
 • The Green Way không bảo đảm, hoặc cam kết rằng mỗi phần của Mạng xã hội The Green Way không bị gián đoạn, không có lỗi, không có virus, đúng giờ, an toàn, chính xác, ổn định hay bất kỳ nội dung nào là an toàn cho Người Dùng.
 • The Green Way có thể sẽ tiến hành xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng phù hợp trên mạng xã hội của mình. Các chính sách này sẽ được công bố trên mạng xã hội The Green Way tại từng thời điểm theo quyết định của ban quản trị website.
 • The Green Way sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng Dịch Vụ nếu Người Dùng không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Mạng xã hội liên tục trong thời hạn ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và theo chính sách, thủ tục của The Green Way tại thời điểm đăng ký lại đó;
 • The Green Way có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng Dịch Vụ và quyền của Người Dùng nếu Ban quản trị của Mạng xã hội phát hiện Người Dùng đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, hoặc trong trường hợp The Green Way thấy rằng việc Người Dùng tiếp tục hoạt động có thể gây hại cho hoạt động của website hoặc uy tín Công Ty, hoặc khi ban quản trị website thấy rằng Người Dùng có dấu hiệu lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Mạng xã hội, hoặc có các hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam; Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng Dịch Vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên đã được cấp, hoặc được công nhận bởi Mạng xã hội The Green Way.com và The Green Way.vn trước đó sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
 • The Green Way có nghĩa vụ đảm bảo thiết lập và duy trì các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ; thông báo cho Người Dùng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng.
 • Bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.
 • Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm.
 • Cam kết luôn đảm bảo ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;
 • Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng xã hội theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân hoặc cung cấp thông tin trên mạng xã hội;
 • Chịu trách nhiệm báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 • Toàn bộ trách nhiệm pháp lý của The Green Way nằm trong diễn đàn và bị giới hạn bởi pháp luật, vì vậy Azi không chứng thực, bảo đảm hoặc bảo hành cho bất cứ thông tin, vật liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào giao dịch thông qua Mạng xã hội The Green Way.
 • Trong bất kỳ trường hợp nào, The Green Way cũng không phải chịu trách nhiệm pháp lý về người sử dụng hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức nào đối với những tổn thất, dù là trực tiếp, gián tiếp, hoặc là hậu quả của sự kiện khác, kể cả thiệt hại về kinh tế phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin trên The Green Way, ngay cả khi Mạng xã hội này không có khuyến cáo về khả năng xảy ra các tổn thất đó.
 • Các liên kết tại The Green Way có thể dẫn người sử dụng tới các website khác, The Green Way không chịu trách nhiệm về sự chính xác hoặc giá trị của bất kỳ thông tin nào do các website liên kết cung cấp.
 • Nhà Cung Cấp không chịu trách nhiệm nếu thông tin được các thành viên của mạng xã hội The Green Way đưa lên không được cập nhật theo mong muốn của Người Dùng.

ĐIỀU 7: RỦI RO KHI LƯU TRỮ, TRAO ĐỔI, CHIA SẺ THÔNG TIN TRÊN The Green Way

 • The Green Way cho phép Người Dùng đăng tải, đệ trình, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung, bao gồm các hình ảnh, clip. Tuy nhiên, The Green Way không đảm bảo những thông tin Người Dùng tải lên, đệ trình, lưu trữ, chia sẻ trên The Green Way là chính xác, an toàn, và không chứa đựng các rủi ro về an toàn thông tin.
 • Khi Người Dùng đăng tải nội dung lên The Green Way, bạn đã đồng ý trao The Green Way chấp thuận không độc quyển đối với các sản phẩm sở hữu trí tuệ, theo đó The Green Way có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại, miễn phí, toàn cầu, với quyền sử dụng, đăng tải, lưu trữ, sao chép, chỉnh sửa, tạo mới dựa trên, dịch, trao đồi, phát hành, biểu diễn, trưng bày, và phân phối những nội dung của bạn. Các quyền bạn đồng ý cấp theo chấp thuận này được giới hạn cho mục đích vận hành, quảng bá và phát triển Mạng xã hội The Green Way. Chấp thuận đối với các sản phẩm sở hữu trí tuệ mà bạn cấp cho chúng tôi vẫn tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi bạn không còn sử dụng Dịch Vụ trên Mạng xã hội The Green Way.
 • Trên Website của Mạng xã hội The Green Way có thể xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác, những website này có thể không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của The Green Way. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này.
 • Khi chia sẻ thông tin trên các diễn đàn, mạng xã hội, Người Dùng thường cập nhật thông tin trong phần tiểu sử, ảnh, cập nhật trạng thái (những tin Người dùng chia sẻ với những người trong danh sách Người Dùng khác) và bình. Những thông tin này có chiều hướng tăng dần và thường xuyên được cập nhật liên tục. Chẳng hạn, Người sử dụng có thể để lộ địa chỉ nơi mình sống, thời gian Người Dùng thường có mặt (và vắng mặt) ở nhà, nơi làm việc hoặc trường của Người Dùng. Việc chia sẻ này vô tình tạo điều kiện cho những kẻ có mưu đồ bất chính có thông tin để lên kế hoạch thực hiện một vụ án (trộm cắp, giết người, hiếp dâm …).
 • Nhiều người sử dụng internet dễ dàng để lộ thông tin trong trang cá nhân của mình. Các thông tin có thể bị bộc lộ như địa chỉ hòm thư điện tử, ngày tháng năm sinh hay số điện thoại có thể khiến Người Dùng bị quấy rối, xâm phạm và mạo danh trên mạng.
 • Nhiều người không lường trước được rằng một khi thông tin được chia sẻ trao đổi trên mạng, nó trở thành thông tin công cộng. Ngay cả khi chỉ chia sẻ cập nhật trạng thái với một người hoặc một nhóm người thì Người Dùng cũng không thế kiểm soát được những người này sẽ làm gì với những thông tin ấy. Mặt khác, bất kỳ thông tin nào được chia sẻ trên mạng cũng có thể được xem là thông tin công cộng và từ chỗ là thông tin riêng tư sẽ bị chia sẻ và phổ biến rộng rãi.

ĐIỀU 8: CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

 • Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch Vụ của bạn sẽ được giải quyết theo các điều kiện tại Điều khoản sử dụng này và các quy định của pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • The Green Way chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người sử dụng trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.
 • Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của Thoả Thuận này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Thỏa Thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.
 • Mọi tranh chấp trên Mạng xã hội The Green Way các bên gặp gỡ và trao đổi trực tiếp, hoặc theo bất kỳ biện pháp hòa giải nào khác được các bên lựa chọn thông qua chấp thuận bằng văn bản.
 • Trước khi sử dụng đến các biện pháp thay thế, hoặc các biện pháp tố tụng theo quy định của pháp luật, The Green Way khuyến khích Người Dùng, hoặc khách hàng trước tiên hãy liên hệ với The Green Way để tìm được giải pháp phù hợp.
 • Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trên The Green Way đều sẽ được gởi đến Phòng hỗ trợ của The Green Way theo thông tin sau: Điện thoại: 0818683113 Email: ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại. The Green Way sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp.
 • Mọi tranh chấp giữa Người Dùng với nhau hoặc giữa Người Dùng với The Green Way đều sẽ được The Green Way hỗ trợ tìm hiểu và cung cấp thông tin liên quan trong phạm vi thẩm quyền và quyền quản trị của The Green Way để hỗ trợ quá trình giải quyết giữa các bên, đảm bảo tinh thần giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp thương lượng, hòa giải sẽ luôn được ưu tiên. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong các bên được tự do lựa chọn việc đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Quy trình xem xét khiếu nại, tranh chấp, về cơ bản sẽ được thực hiện như sau: Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại của người sử dụng Dịch Vụ (sau đây gọi tắt là “Người Khiếu Nại”). Bước 2: Chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Người Khiếu Nại, The Green Way trả lời cho Người Khiếu Nại về kết quả giải quyết khiếu nại, và đồng thời hỗ trợ các bên thực hiện giải quyết tranh chấp cho từng trường hợp cụ thể. Bước 4: Các khiếu nại, tranh chấp không thể giải quyết được thông qua thương lượng, hòa giải, sẽ được tiến hành tại tòa án có thẩm quyền theo thủ tục tố tụng qui định bởi pháp luật Việt Nam

ĐIỀU 9: THU THẬP THÔNG TIN VÀ CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

 • The Green Way có quyền: truy cập vào danh bạ điện thoại, lấy vị trí hiện tại của Người Dùng, ghi dữ liệu của ứng dụng lên thẻ nhớ, truy cập vào internet từ ứng dụng sau khi có sự đồng ý của Người Dùng.
 • The Green Way đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân thu thập được trên website trên cơ sở đăng nhập và khai báo thành viên của người sử dụng sẽ được lưu giữ an toàn. The Green Way thực hiện biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng cách:

  - Giới hạn truy cập thông tin cá nhân.

  - Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép.

  - Xóa thông tin cá nhân của khách hàng khi thông tin không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của website.

 • The Green Way sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ một công ty, hay đối tượng nào khác ngoại trừ những thông tin, và đối tượng mà khách hàng đã đăng công khai, hoặc giao kết trên website trong quá trình đăng tin bán, hoặc mua sản phẩm. Trong một vài trường hợp đặc biệt, The Green Way có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật, khi đó việc tiết lộ thông tin sẽ được chọn lọc và đảm bảo tuân thủ qui định của pháp luật.
 • The Green Way thu thập thông tin cá nhân của Người Dùng cho một hoặc một số mục đích như sau:
  • Thực hiện nhận diện Khách hàng là thành viên của The Green Way và thiết lập các hình thức liên lạc với khách hàng với khách hàng;
  • Thực hiện cung cấp, cập nhật và cải tiến Dịch vụ;
  • Hiển thị và đo lường hiệu quả quảng cáo.
 • Những loại Thông tin cá nhân mà The Green Way thu thập từ Khách hàng của mình bao gồm:
  • Thông tin cá nhân như họ và tên, giới tính, ngày sinh, thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax;
  • Thông tin về doanh nghiệp của Khách hàng như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, chức danh;
  • Các thông tin khác phục vụ Chương trình Khách hàng thân thiết như địa chỉ nhà riêng, số điện thoại di động, địa chỉ email cá nhân, thói quen, sở thích và các thông tin liên quan đến các nhu cầu đặc biệt của Khách hàng.
 • Phạm vi sử dụng thông tin:
  • Thông tin được thu thập trên The Green Way sẽ được sử dụng rộng khắp trên toàn bộ các dịch vụ mà The Green Way đang cung cấp cho các khách hàng, đồng thời sẽ được sử dụng cho tất cả các mục đích cần thiết trên sàn, để đảm bảo tối ưu hóa tính năng và hiệu quả của thông tin được sử dụng
  • Chỉ có khách hàng là thành viên mới có thể truy cập vào tài khoản cá nhân của mình tại The Green Way bằng tên đăng nhập và mật khẩu do khách hàng chọn.
  • Bất cứ ai cũng có thể sử dụng các thông tin trên The Green Way để tiến hành các giao dịch và sử dụng Dịch Vụ hợp pháp, nhưng không có quyền sử dụng những thông tin này vào mục đích Spam hoặc sưu tầm thông tin cá nhân khi chưa được sự đồng ý từ The Green Way.
 • Thời gian lưu trữ thông tin thu thập: The Green Way sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do người sử dụng đăng tải, cung cấp trên các hệ thống nội bộ của The Green Way trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập
 • Công bố thông tin thu thập:
  • The Green Way không tiết lộ, cho thuê, hoặc bán những thông tin cá nhân của khách hàng cho các tổ chức hay cá nhân với mục đích trục lợi trừ khi nhận được yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc phải thực hiện theo chính sách của pháp luật.
  • The Green Way cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Khách hàng cho các bên dưới đây. Tuy nhiên, Các thông tin cá nhân mà The Green Way tiết lộ có thể bao gồm thông tin nhận diện tài khoản của khách hàng và lịch sử tài khoản người dùng, tên, địa chỉ giao dịch, địa chỉ nơi ở, số điện thoại, địa chỉ email, hoặc bất cứ điều gì khác mà The Green Way cho là có liên quan.

   - Bên thứ ba để cung cấp nội dung và dịch vụ chung (như các dịch vụ đăng ký, giao và hỗ trợ khách hàng, hoặc các dịch vụ phần mềm khác để cải tiến chất lượng và dịch vụ của website);

   - Bên thứ ba cung cấp dịch vụ theo hợp đồng hỗ trợ hoạt động kinh doanh của The Green Way (như điều tra gian lận, thu thập hóa đơn, liên kết, các chương trình khen thưởng và hỗ trợ khách hàng);

   - Bên thứ ba khác mà Khách hàng có yêu cầu The Green Way gửi thông tin của Khách hàng (hoặc bên mà Khách hàng đồng ý khi sử dụng một dịch vụ cụ thể khác).

   - Các cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan khác của chính phủ hoặc các bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu thông tin liên quan đến điều tra hình sự, hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc hoặc bất kỳ hoạt động nào khác có thể làm The Green Way, Người Dùng hay bất kỳ bên thứ ba nào khác phải liên đới chịu trách nhiệm pháp lý.

   - Các đơn vị kinh doanh, hoặc nhà đầu tư khác mà The Green Way có kế hoạch hợp tác đầu tư, sáp nhập, hoặc được nhà đầu tư đó mua lại. Trong tất cả những trường hợp như vậy, The Green Way sẽ yêu cầu các đơn vị này thực thi chính sách bảo mật thông tin này đối với thông tin cá nhân của các Khách hàng.

 • Việc sửa đổi chính sách bảo mật thông tin: The Green Way có toàn quyền chủ động chỉnh sửa chính sách bảo mật thông tin trên website vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, hoặc theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo hoạt động tối ưu của sàn giao dịch, và đảm bảo nghĩa vụ tôn trọng pháp luật luôn được thực thi tuyệt đối. Mọi nội dung của chính sách bảo mật thông tin, và các sửa đổi, bổ sung đối với chính sách này sẽ luôn được cập nhật và công bố trên Aziabi, và sẽ được ghi ngày sửa đổi, cập nhật để khách hàng có thể nhận biết được nội dung mới nhất.

ĐIỀU 10: GIỚI HẠN VÀ MIỄN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

 • The Green Way khẳng định, việc đăng tải nội dung, chia sẻ các thông tin trên The Green Way hoàn toàn xuất phát từ ý chí và quan điểm cá nhân của người sử dụng. Chúng tôi tạo môi trường cho người sử dụng giao lưu, chia sẻ thông tin mà không tham gia vào quá trình đăng tải thông tin của Người Dùng cũng như không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin không đúng hoặc không chính xác nào trong các nội dung được đăng tải Người Dùng. Chúng tôi cố gắng tạo ra một cơ chế chia sẻ thân thiện và hữu ích cho tất cả cộng đồng. Vì thế, hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc, hiểu, đồng ý, chấp nhận các quy định của chúng tôi trước khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên The Green Way.
 • The Green Way không chịu trách nhiệm về hậu quả có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến những gì Người Dùng hành động làm hoặc không hành động dựa trên các nội dung có trên Dịch Vụ. Bạn có trách nhiệm đánh giá và chấp nhận tất cả nguy cơ liên quan đến việc sử dụng bất kì nội dung nào bao gồm tính chính xác, độ hoàn thiện, hoặc mức độ hữu ích của các nội dung này.
 • Người Dùng và thành viên sử dụng Dịch Vụ trên The Green Way phải hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về tất cả các nội dung thông tin và hình ảnh, video clip được đăng trên The Green Way. The Green Way hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của nội dung tin đăng, hay các vi phạm về quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung, hình ảnh được đăng tải trên The Green Way.

ĐIỀU 11: QUẢNG CÁO, THU PHÍ DỊCH VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG

 • The Green Way giữ quyền đặt quảng cáo, nội dung thương mại và những nội dung được tài trợ bên cạnh những nội dung Người Dùng cung cấp. Chúng tôi không cung cấp nội dung hoặc thông tin cá nhân của bạn cho nhà quảng cáo mà không có sự chấp nhận của bạn.
 • The Green Way công khai các hạng mục dịch vụ và phí dịch vụ nếu có và cho phép Người Dùng tự do lựa chọn sử dụng hoặc không sử dụng các hạng mục dịch vụ của The Green Way.

ĐIỀU 12: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 • Điều khoản sử dụng này được xây dựng trên cơ sở các quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các tranh chấp phát sinh từ quá trình sử dụng dịch vụ của The Green Way chịu sự điều chỉnh của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Điều khoản sử dụng này được áp dụng đồng bộ cho Người Dùng trên website và Người Dùng ứng dụng The Green Way. Mọi sự vi phạm Điều khoản sử dụng này đều sẽ phải chịu trách nhiệm trước The Green Way và trước pháp luật Việt Nam.
 • Điều khoản sử dụng này được đăng tải công khai trên website thegreenway.vn và trên ứng dụng The Green Way và có hiệu lực kể từ ngày đăng tải.
 • Mọi thông tin, liên lạc, trao đổi vui lòng gửi về:

  Mạng xã hội The Green Way

  The Green Way

  Địa chỉ: 43R Hồ Văn Huê

  Điện thoại: 0818683113

  Email: